วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การทำพาสปอร์ตรถ หนังสือเดินทางรถ ขับรถเที่ยวลาวและขับรถเที่ยวอาเซียนง่ายๆ

                กระแสการท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ การเดินทางไปท่องเที่ยวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) กำลังคึกคักครับ แต่ส่วนใหญ่เห็นไปกันแบบทัวร์นำเที่ยว หรือไปเช่าเหมารถท่องเที่ยวที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลายอย่างอาจจะไม่สะดวก เพราะถูกจำกัดด้วยเวลา อยากไปนอกเส้นทางหรืออยากอยู่บางจุดนานๆ ก็ทำได้ยาก จะดีกว่าไหม ถ้าท่านจะนำรถส่วนตัว ขับออกนอกประเทศ เข้าไปเที่ยวแบบสบายใจกันเลย เพราะสามารถทำได้ง่ายๆ วันนี้ผมจึงขอแนะนำการจัดทำพาสปอร์ตรถ หรือหนังสือเดินทางรถ เพื่อนำรถส่วนตัว ออกจากประเทศไทยไปท่องเที่ยวประเทศลาว หรือประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย โดย ขั้นตอนการจัดทำเอกสารเพื่อนำรถออกนอกราชอาณาจักร มีดังนี้
       1. ตรวจสอบว่าท่าน มีหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือยัง ถ้าท่านไม่มี เมื่อไปยื่นขอทำหนังสือเดินทางรถ (พาสปอร์ตรถ)เจ้าหน้าที่อาจจะถามเป็นคำถามแรก ถ้ายังไม่มีให้ดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทาง ของตนเองก่อน (สามารถทำได้ที่ กรมการกงสุล หรือ สำนักงานหนังสือเดินทาง)
       2. ตรวจสอบ รถของท่านต้องไม่ติดไฟแนนซ์ หรือ พูดง่ายๆ ท่านชำระงวดรถหมดและโอนเป็นเจ้าของรถ อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ (กรณีที่ ไม่ไช่เจ้าของรถ ต้องใช้หนังสือยินยอมให้นำรถออกนอกราชอาณาจักรพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถเป็นหลักฐานประกอบ…กรณีนี้อาจสำหรับบริษัทรถทัวร์นำเที่ยว)
       3. ตรวจสอบว่า ใบอนุญาตขับขี่รถเป็นแบบใหม่ (บัตรแข็ง Smart Card) หรือยัง ใบขับขี่น้สามารถใช้ขับรถระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศได้ ถ้าท่านใดมีแบบเดิมสามารถจัดทำได้ที่ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด เอกสารประกอบ ใบขับขี่แบบเดิม  ค่าธรรมเนียม การขอใบอนุญาต 165 บาท สามารถรอรับได้ในวันเดียว (ส่วนกรณีที่ประสงค์จะไปขับรถในประเทศอื่น นอกกลุ่มอาเซียน ต้องมีใบขับขี่สากล ขอได้ที่ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ค่าธรรมเนียม  505 บาท สามารถรอรับได้ในวันเดียว)
car-passport          4. การขอหนังสือเดินทางรถ หรือ พาสปอร์ตรถ ขอได้ที่ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด เอกสารประกอบการขอทำหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ -พาสปอร์ตรถ (เล่มสีม่วง) ได้แก่ สมุดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ พาสปอร์ตเจ้าของรถ ใบขับขีแบบใหม่ (บัตรแข็ง smart card) ค่าธรรมเนียม เล่มละ 50 บาท ( ต่ออายุปีต่อปี ค่าต่ออายุ 25 บาท) สามารถรอรับได้ในวันเดียว ขั้นตอนนี้จะได้สติ๊กเกอร์ตัว T  ติดรถ โดยต้องปิดที่ด้านหน้าตรงตำแหน่งกระจกและด้านหลังในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน (แค่นี้ท่านก็สามารถเอารถออกนอกประเทศได้แล้ว แต่จะให้สมบูรณ์แบบต้องมีป้ายทะเบียนรถระหว่างประเทศด้วย)
          5. การขอป้ายทะเบียนรถระหว่างประเทศ (พร้อมกับทำพาสปอร์ตรถ) ขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด ใช้สำหรับติดรถที่ตำแหน่งทะเบียนรถ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ค่าธรรมเนียม 200 บาท ท่านจะได้รับทะเบียนรถภายในระยะเวลา 20 วัน ใช้ติดเมื่อจะออกนอกประเทศ เมื่อกลับเข้ามาในประเทศจะต้องถอดออก (Mr.ANANTASOOK เข้าออก สปป.ลาว หลายครั้ง โดยติดป้ายทะเบียนรถไทย ไม่ได้ติดป้ายทะเบียนรถระหว่างประเทศ ก็ไม่เห็นมีอะไร แค่เก็บป้ายนั้นไว้ในรถก็พอครับ)
        6. เมื่อท่านจะขับรถออกนอกประเทศ ต้องสำเนาเอกสาร 3 ชุด (ตม.ไทย 1 ชุด, ตม.เพื่อนบ้าน 1 ชุด, เก็บไว้ประจำรถ 1 ชุด) มีเอกสารดังนี้
          (1) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          (2) คู่มือรถ พร้อมสำเนาเอกสารในหน้าที่แสดงการเป็นเจ้าของรถ
          (3) หนังสือเดินทางของตนเอง (ก่อนหมดอายุ  6 เดือน) หรือใช้ ใบผ่านแดนชั่วคราวที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยเอกสารประกอบการขอคือ บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีมีเด็ก สามารถทำบัตรผู้ติดตามได้ ณ จุดที่ทำใบผ่านแดน) ค่าธรรมเนียม คนละ 30 บาท (ทั้งหมดไม่ต้องใช้รูปถ่าย เป็นระบบออนไลน์ข้อมูล)
          (4) หนังสือเดินทางรถ หรือ พาสปอร์ตรถ
       จากนั้นท่านต้องกรอกเอกสาร ใบรายละเอียดของพาหนะ (แบบฟอร์มของตม.) ชำระค่าธรรมเนียม ตม.ประทับตรา และนำรถออกนอกราชอาณาจักรได้ ขับรถผ่านด่าน ไปเลย เมื่อถึงด่าน ตม. ของ สปป.ลาว ท่านต้องกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มตม.ลาว 2 ส่วน (1) ใบติดตามพาหนะชั่วคราว (2) ทำประกันภัย  โดยค่าธรรมเนียมประกันภัยรถขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่อยู่ลาว จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมผ่านแดน ตามอัตราที่กำหนด
       และประการสุดท้ายการขับขี่รถในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว ขับรถคนละเลนกับฝั่งไทย ผู้ขับขี่พึงระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะความไม่คุ้นเคย อาจเกิดอุบัติเหตุและถูกตำรวจเรียกปรับไหมได้ ขอให้มีความสุขกับการนำรถส่วนตัวท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านครับ

ขอบคุณที่มา : http://www.anantasook.com/car-passport-for-travel/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น