วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

อ่านหนังสือและความรู้ออนไลน์สไหรับไกด์และผู้สนใจ

 ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ คลิก 
 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์  คลิก 
 เทศาภิบาล - สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ คลิก
 ทำเนียบหัวเมือง ครั้งปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2440 คลิก
 ตำนานเมืองลื้อ  คลิก
 ประเทศไทยในตำนานจีน  คลิก
 ศิลป์ พีระศรี : ในนามอำนาจของชนชั้นนำกับผลผลิตศิลปะในฐานะเครื่องมืออุปถัมภ์  คลิก
 นิราสนครวัด พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ คลิก
 ท้าวปาจิต นางอรพิม ฮูปแต้มสิม วัดบ้านยาง อ.บรบือ คลิก
 คู่มือการอ่านถ่ายถอดอักษรขอม คลิก 
 ประวัติศาสตร์อีสาน -เติม วิภาคย์พจนกิจ ,นิธิ เอียวศรีวงศ์ (เรียบเรียง) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4  คลิก 
 ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7-ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล  คลิก 
 ถ้ำพระโพธิสัตว์ อ.แก่งคอย สระบุรี - มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล  คลิก
 ผีปู่ตา และวัฒนธรรมปู่พึ่ม  คลิก
 บ้านหนองอารีและบ้านลาวเดิม ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  คลิก
 ระบบคำเรียกญาติภาษากูย-กวย ของผู้พูดที่มีอายุต่างกันในจังหวัดศรีสะเกษ  คลิก
 อัตลักษณ์และการผสมผสานทางวัฒนธรรมในเพลงของผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยในอีสานตอนใต้ คลิก